Kontingent

Kontigent til Flåtan Velforening er obligatorisk, og pliktig, for alle beboere.
Det finnes to typer kontingent, dette fordi noen stikkveier er private, mens andre veier er driftet av Lier Kommune.
Styret jobber for at kommunen skal overta de få private veiene vi har. Dette vil forenkle vedlikehold o.l.

1) Medlemskontingent – Gjelder for alle
– Absolutt alle boenheter betaler inn felles medlemskontingent. Eier du èn, eller flere eiendommer/boenheter,
må du betale for hver av disse.
– Kontingenten er obligatorisk, og følger tinglyst eier av tomten. Dette er uavhengig av om tomten er bebygd eller ikke,
eller når huset er oppført.
– Kontingenten skal innbetales til kontonummer 2220.25.51037 (Sparebanken Øst).
– Innbetaling av kontingenten må merkes med navn og adresse.
– Obligatorisk medlemskontingent er på kr 700,- NOK

2) Medlemskontingent – For dem som bor i private veier.
– Gjelder kun for dem som bor i private veier. Er du usikker på om du bor i en privat vei, se oversikt over private veier lenger ned.
– Obligatorisk så snart man begynner bygging, og dermed benytter den private veien.
– Kontingenten betales inn til kontonummer 2220.25.51096 (Sparebanken Øst)
– Innbetaling av kontingenten må merkes med navn og adresse.
– Kontingenten er på kr 1500,- NOK
– Denne kontingenten er øremerket til å dekke vedlikehold av f.eks. gatelys, brøyting, asfalt,
og annet vedlikehold av de private veiene.

Har du gjort feil ved innbetaling?
Har du gjort feil ved en innbetaling når du betalte, f.eks. glemt å skrive navn og adresse, så kan du ta kontakt med kasserer i Velforeningen.
Kasserer vil da forsøke å hjelpe deg. Fint om du har kopi av innbetalingen.

Bor du i privat eller kommunal vei?
Private veier
som driftes av Velforeningen:
– Stoppenkollen (Fa3 og Fa4)
– Flåtankroken (Fa2)
– Flåtanstien (Fa1)
– Stikkvei (Fa5) fra Flåtansvingen og ned til lekeplassen (FL9)
– Stikkvei (FA6) fra Flåtansvingen (Opp en bakke til tomt 13, 15, 17, 19 og 21?, dvs. Gnr/Bnr: 36/70, 36/64, 36/57, 36/59, 36/60?)
– Stikkvei (Fa7) fra Flåtansvingen (veien har Gnr/Bnr 36/20 og er opp bakken til fellesareal FL7 og til tomt 46, dvs. Gnr/Bnr; 36/74)

Kommunale veier som driftes av Lier kommune:
– Flåtan (Vei 1)
– Flåtansvingen (Vei 2) med unntak, se private veier over.
– Øvre Lianvei (tilførselsveien) PS: På noen kart omtales den nedre delen av Øvre Lianvei (der vi kjører inn til vårt boligfelt) for «Flåtankroken), men vi tror hele veien er Øvre Lianvei (ref. også ifølge skiltene som er satt opp som Øvre Lianvei).

Mer informasjon (bl.a. kart med markeringer) om private/kommunale veier ved å gå til side om Ubetalt Pliktig Kontingent.