Posts Tagged "Flåtan velforening"

Stibelysning! Nå er det opp til oss!

Posted by on mai 14, 2019 in Blogg, Forsidekarusell | 0 comments

Stibelysning! Nå er det opp til oss!

Stibelysning! Nå er det opp til oss! Jippi, Lier Kommune har sagt JA til belysning av turstien vår fra Flåtan og helt opp til lysløypenettet ved Stronghytta. Prosjektet koster ca 2 millioner, og kommunen forskuddterer kr 1,5 mill og vi beboere må få inn resten tenkt som følgende; vi har kr 130 000,- på bok (fått av DNB og SPB1) og vi må «selge» 15 stolper til firmaer eller private (hhv. kr 15000/7500) – hvor man får en messingplakett på stolpen. Rest kr 175 000,- må (bør) alle husstandene i Velforeningen betale / Vippse kr 1 000,- hver. Da er vi i mål!! Vippsnummer er 541862 Jobber du et...

Read More

Hva skjer med stien?

Posted by on sep 13, 2017 in Blogg | 1 comment

Hva skjer med stien?

Her kommer litt informasjon om stiprosjektet. På tide å friske opp informasjonen som ble gitt på årsmøtet om økonomi og stiprosjektets faser. Stiprosjektet Det er mange ivrige sjeler som har stått på for å få til dette prosjektet. Styret i velforeningen har over flere perioder fulgt opp dette arbeidet. Takk til Silje Enersen, Marthe Bøhm, og mange flere! Takk for innsatsen dere har gitt! Prosjektet har krevd dedikert innsats og de siste par årene har Erik Wessel Holst vært prosjektleder. Han har jobbet mye med finansiering og fulgt opp praktiske avtaler med Idretts- og Friluftsrådgiver,...

Read More

Gigantkryss er planlagt midt i Lier!

Posted by on okt 13, 2016 in Blogg | 0 comments

Gigantkryss er planlagt midt i Lier!

Flåtan velforening er med i en interessegruppe som forsøker å påvirke byggingen av Rv23-E18x-Lierdiagonalen tvers gjennom Lier! Hvis planene som SVV har lagt frem i Planprogram for Lier kommune slår til, så vil Lier splittes på nytt tvers over eksisterende E18! Kysset kan bli langt over 750 meter i diameter. I tillegg planlegges det en tunnel midt under Stoppenkollen. Fra før er E18 langt over både støy- og foruresningsgrenser, og med en ny kryssende Rv23 – vil dette ruinere lokalmiljøet. Det vil komme flere artikler i Lierposten, her er en artikkel fra papirutgaven:...

Read More