Styret

Styret for 2017

Styreleder Jon Robert Dohmen (mob. 99796242)
Styremedlem, kasserer Jan Oddvar Stolp
Styremedlem Marte Bøhm
Styremedlem Ole-Henrik Kaasa
Styremedlem Henriette Hustadnes
Styremedlem (Et styremedlem mindre)
Styremedlem Truls Moholt
Vararepresentant Benjamin Ryeng-Hansen
Vararepresentant Lars Edvard Landsverk
Leder festkomité Lise Maren Brock
Revisor Anette Arvesen Granaas
Revisor Hege Nystrøm
Valgkomité Arne Jakob Misund
Valgkomité Fredrik Gravdal

Styret for 2015

Nytt styre for Flåtan velforening ble enstemmig valgt den 23. mars 2015 på Høvik skole.

Styreleder

Bøhm, Marte

martebohm@gmail.com

+47 92040948

Flåtan 32

Styremedlem

Stolp, Jan Oddvar

jan.stolp@lifi.no

+47 90780315

Stoppenkollen 15

Styremedlem

 Gravdal, Fredrik S.

 fgravdal@gmail.com

 +47 91357537

Flåtansvingen 23

Styremedlem

Engebretsen, Morten

morten.engebretsen@online.no

+47 96016250

Flåtansvingen 25

Styremedlem

Odland, Merete

mereteodland@msn.com

+47 47618742

Flåtankroken 16

Styremedlem

 Fossum, Janne

 jannef8@gmail.com

 +47 97082855

Flåtankroken 12

Styremedlem

 Kristian Thorrud

 kr-thorr@online.no

 +47 91540265 Flåtankroken 5

Varamedlem

Domen, Jon Robert

jrdohmen@gmail.com

 +47 99796242

Stoppenkollen 33

Varamedlem

Fugelsnes, Tore

fugel74@gmail.com

+47 41479854

Flåtanstien 15

Revisorer

Anette Arvesen Granaas

anette.granaas@no.pwc.com

+47 95260977

Flåtan 5

Revisorer

Hege Nystrøm

hege.nystrom@no.pwc.com

+47 95260957

Flåtankroken 15

Festkomité

Hanne Fugelsnes

hannefugelsnes@gmail.com

+47 41575105

Flåtanstien 15

Valgkomité

Roar Borge

sonja.b@online.no

+47 97177107

Stoppenkollen 13

Valgkomité

Arne Jakob Misund

arne.misund@gmail.com

+47 91371209

Flåtankroken 22

Valgkomité

Trygve Aanstad

trygveogcamilla@gmail.com

+47 48091168

Flåtanstien 11

 

Styret for 2014

Nytt styre for Flåtan velforening ble valgt ved akklamasjon 24. mars 2014 på Høvik skole.

Styreleder

Bøhm, Marte

martebohm@gmail.com

+47 92040948

Flåtan 32

Styremedlem

Karlsen, Trond Natland

trond.karlsen@gmail.com

+47 40550878

Flåtansvingen 29

Styremedlem

Stolp, Jan Oddvar

jan.stolp@lifi.no

+47 90780315

Stoppenkollen 15

Styremedlem

Dohmen, Jon Robert

jrdohmen@gmail.com

+47 99796242

Stoppenkollen 33

Styremedlem

Odland, Merete

mereteodland@msn.com

+47 47618742

Flåtankroken 16

Styremedlem

Engebretsen, Morten

morten.engebretsen@online.no

+47 96016250

Flåtansvingen 25

Styremedlem

Gravdal, Fredrik S.

fgravdal@gmail.com

+47 91357537

Flåtansvingen 23

Varamedlem

Ødegaard, Ola Novak

1978ola@gmail.com

+47 97164416

Flåtankroken 17

Varamedlem

Fugelsnes, Tore

fugel74@gmail.com

+47 41479854

Flåtanstien 15

Revisorer

Anette Arvesen Granaas

anette.granaas@no.pwc.com

+47 95260977

Flåtan 5

Revisorer

Hege Nystrøm

hege.nystrom@no.pwc.com

+47 95260957

Flåtankroken 15

Festkomité

Hanne Fugelsnes

hannefugelsnes@gmail.com

+47 41575105

Flåtanstien 15

Valgkomité

Roar Borge

sonja.b@online.no

+47 97177107

Stoppenkollen 13

Valgkomité

Arne Jakob Misund

arne.misund@gmail.com

+47 91371209

Flåtankroken 22

Valgkomité

Trygve Aanstad

trygveogcamilla@gmail.com

+47 48091168

Flåtanstien 11

Styret for 2013

Nytt styre for Flåtan velforening ble valgt ved akklamasjon 19. mars 2013.

 • Styreleder: Fabienne Kornmo (1 år)
 • Styremedlem: Jan Stolp (1 år)
 • Styremedlem: Arve Jøndahl (1 år)
 • Styremedlem: Trond Natland Karlsen (2 år)
 • Styremedlem: Marte Bøhm (2 år)
 • Styremedlem: Jon Robert Dohmen (2 år)
 • Styremedlem: Kristian Holmås (1 år)

 • Vararepresentant: Ola Novak Ødegaard (1 år)
 • Vararepresentant: Hanne Fugelsnes (1 år)
 • Revisor, Anette Arvesen Granaas
 • Revisor, Hege Nystrøm
 • Valgkomité: Roar Borge
 • Valgkomité: Fredrik Gravdal