Pliktig kontigent

Pliktig medlemskap!

Kontigenten til Flåtan Velforening er obligatorisk fordi det er pliktig medlemskap for alle beboerne. Det er to typer kontigent fordi noen stikkveier er private, mens andre veier er driftet av kommunen. Styret jobber for at kommunen skal overta de få private veiene vi har, slik at det forenkler vedlikehold o.l.

1.) Medlemskontigent – gjelder absolutt alle sammen!

 • Absolutt alle boenheter betaler inn felles medlemskontigent. Eier du èn, eller flere eiendommer / boenheter, må du betale for hver av disse.
 • Kontigenten er obligatorisk og den følger tinglyst eier av tomten – uansett når huset er satt opp eller om tomten din står utbrukt
 • Denne kontigenten betales til eget separat bankkontonummer 2220.25.51037 (Sparebank Øst). 
 • NB! Betalingen MÅ MERKES med navn og adresse!
 • Obligatorisk medlemskap er på kr 700,- NOK

 

2.) Avgift for private veier – gjelder dem som bor i private veier!

 • Gjelder altså dem som bor på private veier, se listen under hvis du er usikker på om du bor i privat eller kommunal vei. 
 • Obligatorisk betaling for dem i privat vei – når du begynner å bruke og belaste tjenestene dvs. begynner bygging.
 • Denne avgiften betales til eget separat kontonummer 2220.25.51096 (Sparebank Øst).
 • NB! Betalingen MÅ MERKES med navn og adresse!!!
 • Avgiften er satt til kr. 1500,- NOK
 • Disse pengene er øremerket til å dekke vedlikehold av f.eks. gatelys, brøyting, asfalt og annet vedlikehold i de private veiene.

Har du gjort feil ved innbetaling?

Hvis du ikke har oppgitt riktig informasjon (f.eks. glemt å oppgi adresse, eller feil beløp til feil kontonummer etc.) når du betalte, så kan du kontakte kasserer Jan Stolp som vil forsøke å rydde opp. Jan Stolp når du på mobil 90780315.

Bor du i privat eller kommunal vei?

Private veier som driftes av Flåtan Velforening er:

 • Stoppenkollen (Fa3 og Fa4)
 • Flåtankroken (Fa2)
 • Flåtanstien (Fa1)
 • Stikkvei (FA5) fra Flåtansvingen ned til lekeplassen (FL9)
 • Stikkvei (FA6) fra Flåtansvingen (opp en bakke til tomt 13, 15, 17, 19 og 21?, dvs. Gnr/Bnr; 36/70, 36/64, 36/57, 36/59, 36/60?)
 • Stikkvei (Fa7) fra Flåtansvingen (veien har Gnr/Bnr 36/20 og er opp bakken til fellesareal FL7 og til tomt 46, dvs. Gnr/Bnr; 36/74)

Kommunale veier som driftes av Lier kommune er:

 • Flåtan (VEI1)
 • Flåtansvingen (VEI2) med unntak, se private veier over
 • Øvre Lianvei (tilførselsveien) PS: På noen kart omtales denne nedre delen av Øvre Lianvei (der vi kjører inn til vårt boligfelt) for «Flåtankroken», men vi tror hele veien er Øvre Lianvei (ref. også ifølge skiltene som er satt opp som Øvre Lianvei).

Mer informasjon (bl.a. kart med markeringer) om private/kommunale veier ved å gå til blogginnlegg om Ubetalt pliktig medlemskap.