Posts made in februar, 2016

Årsmøte i Flåtan velforening 14. mars 2016

Posted by on feb 13, 2016 in Blogg | 0 comments

Årsmøte i Flåtan velforening 14. mars 2016

Dette er et møte som alle beboere oppfordres til å møte på ettersom det er en unik mulighet til å påvirke hvilken retning velforeningen skal ta i 2016-17, men ikke minst vil det bli orientert om mange viktige saker som styret har jobbet med og kommer til å jobbe videre med. Husk at velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Se punkt 7 i  vedtektene som omhandler årsmøtet. Årsmøtet vil bli avholdt mandag 14. mars kl. 19:00 på Høvik skole – torget Møt opp 30 minutter i forkant for mingling og registrering i oppmøteprotokollen. En pdf-fil av innkallingen finnes her: Innkalling til...

Read More

Innsamling til tursti på Flåtan

Posted by on feb 13, 2016 in Blogg | 0 comments

Innsamling til tursti på Flåtan

Ønsker du å bidra til oppgradering av turstien på Flåtan? Gi et bidrag til prosjektet inn på Sparebanken Øst konto 2220 28 83307 Se vedlagt pdf-fil for mer informasjon, innsamling til tursti på Flåtan. Alle bidrag hjelper!  

Read More