Posts made in mai, 2014

Adresseliste og oppdatering av kontaktinformasjon

Posted by on mai 26, 2014 in Blogg | 0 comments

Adresseliste og oppdatering av kontaktinformasjon

Alle i Flåtan og Stoppenkollen kan oppdatere sine adresser selv. Det gjøres ved å gå inn i et regneark som ligger på vår webisde, se denne linken (passordbeskyttet):  http://www.flaatan.no/dokumenter/adresseliste/  Denne siden er passordbeskyttet. Vennligst bare gjør endringer på din egen adresse! Listen lagres automatisk (du trenger altså ikke trykke «lagre»). Passordet du trenger er delt ut til beboerne, men skulle du likevel mangle passord kan du sende en epost til styret og be om passordet:  flaatanstyret@gmail.com  Årsaken til at vi har passordbeskyttet siden er fordi vi...

Read More

Felles grøntområder (FG) og felles lekeplasser (FL)

Posted by on mai 19, 2014 in Blogg | 0 comments

Felles grøntområder (FG) og felles lekeplasser (FL)

Vi i Flåtan velforening er heldige som har flere fellesområder spredt rundt i feltet. Noen er under utarbeidelse, mens andre er ferdig utbygd fra utbyggers side. Vi ønsker å vedlikeholde og forbedre disse områdene, men det må skje gradvis ihht. budsjetter. Noen av naboene til disse plassene har sagt seg villig til å klippe plen og vedlikehode disse for Velforeningen – helt gratis! Takk til dem for innsatsen. Med henvisning til reguleringsplanen for området, se store pdf-fil med kart og referanser til områdene B4 og B5 her. Vi oppfordrer alle til å bruke arealene i sommer og komme med...

Read More