Posts made in mars, 2014

Årsmøtedokument til generalforsamlingen

Posted by on mar 21, 2014 in Blogg | 0 comments

Årsmøtedokument til generalforsamlingen

Årsmøtet vil bli avholdt 24. mars kl. 20:00 i auditoriet på Høvik skole. Oppmøte kl. 19:30 for å skrive seg inn i møteprotokollen. Saksliste Konstituering Valg av møteleder. Forslag: Lisbeth Lovlig innkalt? Ja/Nei Referent. Forslag: Jon Robert Signering protokoll: Forslag: Trond og Fabienne Årsberetningen Saker til avstemming Kontingent Valg Regnskap 2013 Budsjett 2014 Orienteringssaker Passord er utlevert tidligere. Mangler du fremdeles passord, kan du sende en epost til styret. Dokumentasjon til årsmøte / generalforsamling finner du på siden med møtereferater (passordbeskyttet) her, eller...

Read More