Posts made in desember, 2013

Siste styremøte i 2013 ferdig

Posted by on des 13, 2013 in Blogg | 0 comments

Siste styremøte i 2013 ferdig

Styret vil takke alle for godt samarbeid og en vel gjennomført serie av styremøter i 2013. Mange spennende saker i oppstartsåret. Det har vært seks styremøter i 2013. Du kan logge deg inn og lese alle referatene her. Passordet er det samme som er utlevert pr post. Mangler du passord? Skriv en epost til styret, så får du det. Vi har en poet blant oss i styret som har satt ord på vårt siste møte vi hadde i år.   Martes juledikt til styret   Julesamling for styret i Flåtan vel, Her er alle sakene på stell. Hyggelige møter til sent på kveld, Og nå er første året på hell 🙂 *** Vi løser...

Read More

Kontrakt på brøyting (for de private veistumpene)

Posted by on des 9, 2013 in Blogg | 0 comments

Kontrakt på brøyting (for de private veistumpene)

Styret har inngått en avtale om brøyting og strøing for sesongen 2013 / 2014 med Lier Graving og Transport AS 16. oktober. I hovedsak innebærer avtalen følgende: Det brøytes på 5-10 cm snø og før kl. 07:00, hvis det er mulig utfra starttidspunktet for snøværet Prisen på brøyting er kr 1 400,- pr gang, minimum 10 ganger Strøing etter behov Prisen på strøing er kr 1 400,- pr gang Denne vatalen gjelder fra 16/10-2013, og til den blir sagt opp av en av partene med 3 mnd gjensidig oppsigelse Avtalen indeksreguleres hvert år Alle priser er eks MVA Bor du i en privat veistump? Undersøk egen link...

Read More

Ubetalt pliktig medlemskap for 2013

Posted by on des 3, 2013 in Blogg | 0 comments

Ubetalt pliktig medlemskap for 2013

Fremdeles ubetalt pliktig medlemskap i Flåtan Velforening? Styret har gjennomgått innkommende betalinger til Flåtan Velforening. Dessverre er det fremdeles mange ubetalte kontigenter i inneværende år. Flåtan Velforening er avhengig av at disse pengene kommer inn før utgangen av året ettersom det skal dekke løpende utgifter til brøyting og vedlikehold etc. Kontigenten er obligatorisk. Dette fremgår klart av både eiendomskontrakt og vedtektene til velforeningen. Eier du èn eller flere eiendommer / boenheter må du betale for hver av disse. Kontigenten er obligatorisk – uansett når huset er satt...

Read More