Ubetalt pliktig medlemskap for 2013

Posted by on des 3, 2013 in Blogg | 0 comments

Ubetalt pliktig medlemskap for 2013

Fremdeles ubetalt pliktig medlemskap i Flåtan Velforening?

Styret har gjennomgått innkommende betalinger til Flåtan Velforening. Dessverre er det fremdeles mange ubetalte kontigenter i inneværende år. Flåtan Velforening er avhengig av at disse pengene kommer inn før utgangen av året ettersom det skal dekke løpende utgifter til brøyting og vedlikehold etc.

Kontigenten er obligatorisk. Dette fremgår klart av både eiendomskontrakt og vedtektene til velforeningen. Eier du èn eller flere eiendommer / boenheter må du betale for hver av disse. Kontigenten er obligatorisk – uansett når huset er satt opp eller om tomten din står utbrukt. Likevel gjelder noen unntak for dem som har eiendom / boenhet i de private veiene. Har du ikke begynt bygging ennå, samt bor i en privat vei, så slipper å betale for bruk av privat vei, men må betale den obligatoriske kontigenten som gjelder alle. Det er altså to avgifter i for dem som bor i privat vei (pliktig medlemskap + avgift for drift av privat vei f.eks. brøyting).

Private veier som driftes av Flåtan Velforening er:

  • Stoppenkollen (Fa3 og Fa4)
  • Flåtankroken (Fa2)
  • Flåtanstien (Fa1)
  • Stikkvei (FA5) fra Flåtansvingen ned til lekeplassen (FL9)
  • Stikkvei (FA6) fra Flåtansvingen 11, 13, 15, 17, 19 og 21?, dvs. Gnr/Bnr; 36/70, 36/64, 36/57, 36/59, 36/60
  • Stikkvei (Fa7) fra Flåtansvingen 42 med Gnr/Bnr 36/74 (stikkveien går også opp til fellesareal FL7)

Kommunale veier som driftes av Lier kommune er:

  • Flåtan (VEI1)
  • Flåtansvingen (VEI2) med unntak, se private veier over
  • Øvre Lianvei (tilførselsveien) PS: På noen kart omtales denne nedre delen av Øvre Lianvei (der vi kjører inn til vårt boligfelt) for «Flåtankroken», men vi tror hele veien er Øvre Lianvei (ref. også ifølge skiltene som er satt opp som Øvre Lianvei).

Private veier markert i et kart:

Du kan se eget kart hvor de private veiene er markert med rød skrift og streker: 2013_08_28_Stoppenkollen_Flaatan_Velforening_markert_v1d Betegnelsene «FL / Fa / FA» etc. er brukt i reguleringsplanen, se kart til reguleringsplanen. Eller du kan gå til adresselisten vår for å sjekke (krever passord som er utlevert), se her adresseliste. Vi er ikke helt sikre på om denne listen er helt korrekt, så hvis du finner feil kan du rette eller kontakte styret. En flott portal for å finne eiendomsinformasjon er fra Statkart sin tjeneste «Se eiendom» hvor du får tilgang til mye eiendomsinformasjon (Matrikkelen). Link til websiden er:  http://seeiendom.no/ Les mer om innbetaling på våre websider www.flaatan.no under menyen “Flåtan Velforening” > “Pliktig kontigent”.

Utdrag av Flåtan Velforenings vedtekter

§ 5. Medlemskap

5.1 Enhver boligeier i Stoppenkollen boligområde, felt B4 og B5 er pliktig medlem i foreningen. Det pliktige medlemskapet følger av heftelser tinglyst på  eiendommen.

5.2 Eierne og deres rettsetterfølgere er pliktige til å være medlem av foreningen, samt på en lojal måte å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og vedtak fra styret og årsmøtet.

5.3 Ved eiendomsoverdragelse skal styret meddeles om kjøpers navn og adresse. 

Den nye eiers plikter til å betale kontingent inntrer fra og med overtagelsen av eiendommen.

Utdrag av typisk ordlyd i eiendomskontrakten

§ 6 Selgers opplysningsplikt / Kjøpers undersøkelsesplikt

Avsnitt 6: Kjøperen er kjent med reguleringsplan og -bestemmelser for eiendommen og området. Det vil bli pliktig medlemskap i velforening som etableres. Velforeningen ivaretar interesser for lekeplasser og veier som ikke skal overtas av kommunen. Det blir opp til foreningen å bestemme omfang av aktiviteter og velavgifter.

Er du fremdeles usikker på om du har betalt? Eller hvordan du skal betale inn utestående? – Ring kasserer Jan Stolp på mobil 90780315 eller send epost til styret: flaatanstyret@gmail.com 

Mvh,

Styret v/ Jon Robert

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Kontrakt på brøyting (for de private veistumpene) | Flåtan Velforening - […] de private veiene har (f.eks. brøyting, lys etc.). Usikker på hva du skal betale må du lese mer her…

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.