Interessegruppe for Rv23-E18-Lierdiagonalen er opprettet!

Posted by on mar 14, 2016 in Blogg | 0 comments

Interessegruppe for Rv23-E18-Lierdiagonalen er opprettet!

Hvis du er interessert i hva som skjer i forbindelse den kommende Rv23-E18-Lierdiagonalen som skal bygges gjennom Lier, så bør dere følge med på en egen interessegruppe som er opprettet.

Det er opprettet en Facebookside som vil poste relevant informasjon f.eks. hver gang arbeidsgruppen (interessegruppen) har hatt møte, se her:

facebook_knapp

https://www.facebook.com/lagronnelierbestaa

Det er altså opprettet en interessegruppe med representanter fra ulike foreninger/grupper tilknyttet Høvik skolekrets og omegn. De skal jobber med innspill og samarbeid med Statens Vegvesen og Lier kommune i denne prosessen for å ivareta  gode levevilkår og en bærekraftig utvikling i området. Styret i Flåtan velforening har valgt en representant, og kan ved behov velge en vararepresentant, for å delta i arbeidsmøter som omhandler utbyggingen av «Rv23 – E18 – Lierdiagonalen”. Representanten skal ivareta velforeningens interesser, og skal rapportere regelmessig om arbeidsgruppens framgang, møtevirksomhet og resultater. Hvis det er ulike interesser eller meninger mellom de ulike interessentene i arbeidsmøtene, så skal representanten informere styret om dette for om mulig å avklare et standpunkt. Forøvrig er det ønskelig at representanten sørger for å følge en policy der følgende tematikk skal ivaretas:

  • Gode oppvekstvilkår for barn og ungdom – det betyr f.eks. å ivareta forhold omkring barnehage, skole og fritid & fritidsområder m.v..
  • Ivareta støyproblematikk – det betyr f.eks. og ivareta og fremheve støydempende tiltak for eventuelt ferdigutbygd vei; miljøtunnel, landskapsarrondering etc..
  • Bevare god lokal veitilførsel – det betyr f.eks. å ivareta våre lokale veinett som gir adgang til infrastruktur og eiendom o.l..
  • Bevare grøntarealer og friarealer – det betyr at vi er lojale overfor vårt, Lier kommunes og bøndenes motto; «Grønne Lier»

Representanten fra Flåtan velforening er: Jon Robert Dohmen, Stoppenkollen 33.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.