Posts made in mars, 2016

Interessegruppe for Rv23-E18-Lierdiagonalen er opprettet!

Posted by on mar 14, 2016 in Blogg | 0 comments

Interessegruppe for Rv23-E18-Lierdiagonalen er opprettet!

Hvis du er interessert i hva som skjer i forbindelse den kommende Rv23-E18-Lierdiagonalen som skal bygges gjennom Lier, så bør dere følge med på en egen interessegruppe som er opprettet. Det er opprettet en Facebookside som vil poste relevant informasjon f.eks. hver gang arbeidsgruppen (interessegruppen) har hatt møte, se her: https://www.facebook.com/lagronnelierbestaa Det er altså opprettet en interessegruppe med representanter fra ulike foreninger/grupper tilknyttet Høvik skolekrets og omegn. De skal jobber med innspill og samarbeid med Statens Vegvesen og Lier kommune i denne prosessen...

Read More