Posts made in oktober, 2014

Postkassestativer

Posted by on okt 16, 2014 in Blogg | 0 comments

Postkassestativer

Flåtan velforening har drøftet problematikken rundt brev fra Posten om å opprette postkassestativer for flere boliger. Vi er kjent med at det ikke finnes noen krav / eller sanksjoneringsmuligheter til å samle postkasser. Velforeningen kan ikke foreslå løsning ettersom det er den enkelte beboers ansvar (og ikke alle har mottatt «kravet»). Det er sirkulert historier om at det lønner seg å klage til Posten på det brevet som noen beboere har mottatt, og at det dernest ikke finnes mulighet for Posten om å sanksjonere hver enkelt bolig, og Posten har i sin konsesjon plikt til å levere...

Read More