Posts made in april, 2014

Kontigent og veiavgift 2014

Posted by on apr 28, 2014 in Blogg | 0 comments

Kontigent og veiavgift 2014

Til alle beboere på Flåtan! Flåtan Velforening har hatt årsmøte og satt medlemskontingenten for 2014 til kr 700 NOK og avgiften for private veier til kr 1200 NOK. Medlemskontingent Obligatorisk medlemskap for alle er kr 700 NOK for 2014. Beløpet betales inn på konto 2220.25.51037. Betalingen må merkes med navn og adresse. Frist 5. mai. Private veier Avgift i tillegg for dem som bor i privat vei, Stoppenkollen, Flåtanstien, Flåtankroken og noen i Flåtansvingen. Avgiften for 2014 er kr 1200 NOK og skal dekke veilys, brøyting og senere vedlikehold. Beløpet betales inn på konto 2220.25.51096....

Read More

Dugnad 28. april 2014 kl. 16:30

Posted by on apr 15, 2014 in Blogg | 0 comments

Dugnad 28. april 2014 kl. 16:30

Mandag 28.april fra kl 16:30 er det dugnad på Flåtan. Oppmøte på den store lekeplassen oppe på B4. Dugandsoppgavene består i å rydde søppel og kvist på vellets fellesområder. Ansvarsområder fordelt på husstander: Oppe på B4: Stoppenkollen 1-9: Rydding av kvist på friområdet foran eiendommen. Stoppenkollen resten: Rydding av kvist på grøntområdet som grenser til deres vei og stien inn  i marka. Flåtan 1-24: Rydding av søppel i grøntareal  på Flåtanjordet. Flåtan 24-40: Rydding av søppel og kvist  i grøntområdet foran eiendommene. Flåtanstien: Rydding av søppel langs vei og i skogkanten bak...

Read More