Posts made in august, 2013

Tilkobling av lysløypen fra Flåtan

Posted by on aug 20, 2013 in Blogg | 0 comments

Tilkobling av lysløypen fra Flåtan

Styret har gitt innspill til Lier kommunes fireårs plan for tippemidler om anleggelse av gruset lysløype fra Flåtan opp til Sprial-lysløypa.

Read More

Kontrakt på plenklipp av lekeplasser

Posted by on aug 20, 2013 in Blogg | 0 comments

Kontrakt på plenklipp av lekeplasser

Styret har inngått en avtale om plenklipp for lekepalsser på B4 med Bygg og eiendomsparter a-s (Jan Hansen Østli, Flåtansvingen 31). Øvrig vedlikehold av lekeplassene gjøres med dugnadsinnsats – og Styret vil takke alle som velvillig har sagt seg villig til å klippe de øvrige lekeplassene.

Read More

Ballbinge!? Mer utstyr til lekeplassene

Posted by on aug 20, 2013 in Blogg | 0 comments

Ballbinge!? Mer utstyr til lekeplassene

Styret har begynt å jobbe med søknader om midler til ballbinge på den store lekeplassen på B5. Imidlertid er dette en såpass stor investering (i størrelsesorden kr ~ 430.000 NOK +  årlig vedlikehold og drift) at det kreves et vedtak på Årsmøtet før vi kan gjennomføre dette. Vi har innhentet mye informasjon som skal til for å realisere et slikt prosjekt. Se linker nedenfor. Vi er likevel igang med å søke om midler til mer utstyr på alle lekeplassene. Utbygger har definert «sandkasse» som tilfredstillende lekeutrustning på de fleste mindre lekeplassene. Styret er av den formening...

Read More

Ferdigstilling av lekeplasser 2013

Posted by on aug 20, 2013 in Blogg | 0 comments

Ferdigstilling av lekeplasser 2013

Utbygger har lovet at alle lekeplasser på B5 skal ferdigstilles i løpet av høsten 2013. Det skal lages tre små lekeplasser med sandkasser og en stor lekeplass med lekeapparater og fotballløkke. Dekke på alle lekeplassene er gress. En beskrivelse av utstyr på lekeplasser fra utbygger, sammen med skisse av den store lekeplassen på B5 finner du her.

Read More